Καφέ – Bar – Club

 • Αίγλη – 2267031767
 • Αρίων – 2267031182
 • Bonjour – 2267032330
 • Cine Celena – 2267031401
 • E – 2267031158
 • Εμπορικό / Τσι Τσι – (Λιβάδι)
 • Gospel – 2267031686
 • Μικρό καφέ – 2267031965 (Λιβάδι)
 • Καστέλ – 2267032607
 • Le Sapin – 2267031108
 • Πανελληνιον – 2267031048
 • Πολικό – (Λιβάδι)
 • Paramount Cafe – 2267032400 (Λιβάδι)
 • Panagiota Plus – 6944505068
 • Sehre Cafe – 2267031518